Projekty Unijne


KARO ELEKTRONARZĘDZIA KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA W 2020 ROKU ZREALIZOWAŁO PROJEKT PN „ BUDOWA MIKROINSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWO KARO W OLSZTYNIE”. Celem głównym projektu jest zwiększenie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w przedsiębiorstwie KARO ELEKTRONARZĘDZIA KAMIŃSKI SPÓŁKA JAWNA. Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych: 1. Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 22,26 kW. 2. Wyprodukowanie 20,549 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2020 roku; 3. Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2020 roku o 7,147 ton/rok. Całkowita wartość projektu wynosi 150 675,00 zł, w tym wartość dofinansowania UE 98 600,00 zł.